eBroker

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/itfuturity.sk/httpdocs/modules/gallery_assist_lightboxes/gallery_assist_lightboxes_display.inc on line 58.

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM eBroker - systém vyvinutý na základe požiadaviek profesionálnych deklarantov a v spolupráci s colnou správou SR na zákazku pre spoločnosť Customs Solutions s.r.o., viac na  http://www.customs.sk/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavné črty programového vybavenia eBroker:
•       založené na elektronickom spracovaní údajov colných vyhlásení a súvisiacich dokumentov,
•       centrálne uchovávanie údajov a zdieľanie medzi používateľmi v rámci spoločnosti,
•       podpora „papierových“ postupov formou tlače potrebných dokumentov,
•       databázy podporujúce využitie údajov pre reporting,
•       využitie databáz subjektov, číselníkov a tovaru pre všetky moduly (dovoz, vývoz, tranzit),
•       generovanie sprievodných dokumentov z údajov colných vyhlásení.
 
Modul DOVOZ umožňuje:
-       vytvoriť colného vyhlásenie v elektronickej forme – xml,
-       tlač colného vyhlásenia JCD, JCDd, SSD, a
-       tlač DCH.
Modul VÝVOZ umožňuje:
-       vytvoriť colné vyhlásenie a predbežné colné vyhlásenie v elektronickej forme,
-       elektronickú komunikáciu s colnou správou,
-       tlač EAD, ESD, SSD, ATR, EUR.1, CIM, CMR a potvrdení o výstupe tovaru.
Modul TRANZIT umožňuje:
-       vytvoriť colné vyhlásenie a predbežné colné vyhlásenie v elektronickej forme,
-       elektronickú komunikáciu s colnou správou,
-       viesť evidenciu schváleného príjemcu a komunikovať s colnou správou,
-       viesť evidenciu zabezpečení colného dlhu a komunikovať s colnou správou,
-       tlač TAD, TSAD a SSD.