Referencie


 

INFORMAČNÝ SYSTÉM eBroker - systém vyvinutý na základe požiadaviek profesionálnych deklarantov a v spolupráci s colnou správou SR na zákazku pre spoločnosť Customs Solutions s.r.o., viac na  http://www.customs.sk/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM OPTIM - vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Minerva a.s. ako prostriedok na ukladanie informácií o existujúcich prepravných tokoch do databázy, na naceňovanie nových prepráv ako aj optimalizovanie existujúcich prepráv pre zákazníka Gefco Slovakia (výhradný dodávateľ logistických služieb a distribútor hotových vozidiel pre značky Peugeot a Citroen na Slovensku) http://sk.gefco.net/gefco-slovakia/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM BODY ANALYZER - Systém na diagnostiku chrbtice a svalového aparátu pre zdravotnícke, masérske a fitness zariadania. Systém je preložený do 6 svetových jazykov navrhnutý na základe dlhoročných skúsenosti z praxe pre spoločnosť Zväz branných športov a Regenerečno - relaxačné centrum.
 
 
 
Systém umožňujúci vykonávať nasledovné merania:
  1. Meranie zakrivenia chrbtice,
  2. Meranie uhlov vykliknytých bodov,
  3. Meranie vzdialeností vykliknutých bodov,
  4. Výškové meranie bodov,
  5. Meranie plochy vykliknutých bodov.

 
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV - Na základe požiadaviek nemenovaného zákazníka bol na mieru navrhnutý a zrealizovaný vývoj informačného systému pre obchodných zástupcov a šoférov v teréne. Použité boli najnovšie online technológie dostupné v oblasti informačných technológií. Sú to zariadenia typu tablet s OS Android a tlač v teréne bezdrôtovo cez Printer share. Navrhnutý systém spľňa krok po kroku potrebnú funkcionalitu, ktorú potrebuje v teréne využívať obchodný zástupca tak, aby jeho práca bola jednoduchá a flexibilná.
 

 
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE DETSKÚ FAKULTNÚ NEMOCNICU S POLIKLINIKOU - Na základe požiadaviek nemenovaného zákazníka bol na mieru navrhnutý a zrealizovaný vývoj laboratórneho informačného systému pre národné referenčné centrum diagnostiky detských hematologických malignít.
 

 
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE BRATISLAVA MUSIC AGENCY - Na základe požiadaviek zákazníka momentálne prebieha vývoj informačného systému ktorý spočíva prednostne v automatizovanom zadávaní a evidencií prijatých údajov od účinkujúcich zborov na pripravovaných festivaloch.