Produkty / Ponúkame


 

J&B SERVER 

"J&B server" je postavený na programovacom jazyku PHP, ktorý komunikuje s MySQL datábazou a všetkému velí Apache server. 

"J&B server" tvorí základ všetkých dátových operácií. Tvorí základný kameň užívateľského rozhrania, ktoré sa skladá z DHTMLX komponentov.

Všetky naše projekty majú teda na začiatku niečo spoločné, a to je "J&B server" (jb_srv). Je to ideálny štart webovej aplikácie, na ktorom sa dajú stavať rozmanité IT riešenia.

Viac »

 


 

ePrint4you

 

Prichádza revolúcia pre vytváranie a tlač Vašich dokumentov. Riešenie ktoré ponúkame sa volá ePrint4you a je predurčené na to, aby Vám ušetrilo čas, ktorý trávite manuálnym vypĺňaním papierových dokumentov. 

 

Viac »

 

 

 


 

eBroker

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM eBroker - systém vyvinutý na základe požiadaviek profesionálnych deklarantov a v spolupráci s colnou správou SR pre spoločnosť Customs Solutions s.r.o.

 

Viac »

 

 

 

 


 

BusinessView

 

Analytický nástroj pre podporu rozhodovania BusinessView ponúka rýchly analytický náhľad na business dáta.

 

Viac »